[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

Årsmøde 1998

Årsmødet holder på DTU bygning 116 auditorium 81. DTU ligger i Lyngby, nord for København. Prøv www.rejseplanden.dk for at
finde den bedste forbindelse med offentlig transport med HT og DSB. Af busser kan f.eks. bus 300S eller 190 anvendes. 150S stopper ved motorvejen så der skal man gå et lille stykke. Ellers se på DTU's udmærkede side om transport til DTU.


Kandidater til SSLUGs bestyrelse

Hvis du har ideer til diskussion eller præsentation på årsmødet, så skal du senest meddele dette ønske til bestyrelsen ved at emaile til bestyrelsen@sslug.dk.sslug.dk senest den 21/11 kl. 12:00
Vi - bestyrelsen - forbeholder os ret til at vælge mellem det ønskes.


Foreløbigt program

10:30 pto/kalle siger velkommen
   forslag til dirigent: kneth 
   forslag til referent: keld
10:45 formandens beretning siden sidste årsmøde
   Medlem nummer 1000
11:30 vilmann: fremlægger regnskab 
   revisor: kommentarer, godkendelse af regnskab.
11:45 valgtaler af kandidater og stillere
   valg af ny bestyrelse, suppleanter, revisorer
     bestyrelsesvalg: vilmann laver afstemningssedler.
     to stemmer til hver person

12:30 frokost - husk madpakke
    Hilsen til vore guruer.
      Linus, Stallman, Eric Raymond, Alan Cox
    Gratis hardware uddeling.
    Optælling af stemmer
    Teknisk fremvisning af Cobalt QUBE 2700WG 
     (http://www.cobaltmicro.com)

13:00 Hvem er valgt
13:15 vilmann: Valg af SSLUG logo, medlemmerne stemmer om det.
13:45 vedtægtsændringer, mva og keld, claus
     vedtægter pr alm håndsoprækning
14:15 planer/ hvor skal vi hen? Kneth
    benchmark, linuxbog, sprogområde keld, SIGs, dokumentation
    projekter hvordan opretter vi nye grupper
    hvilke emaillister
    sslugs hjemmesider, løsninger
    bestyrelsens planer
      ON99 pto
      uddannelse, begynder, avanceret
      hvordan håndterer vi væksten i SSLUG?
15:45 fastsættelse af budget og medlemsafgifter.
     forslag til kontingent: kr 0.
15:55 evt

Logo konkurrence

Vi skal vælge logo for SSLUG. Vi vælger det sammen på mødet. Se lige alle de indsendte forslag.


Praktiske ting om årsmødet

Vi håber meget at vores svenske venner kommer talrigt til mødet - og I svenskere skal sende en email til Martin Wahlen <mva@sbbs.se.sslug.dk>. Martin vil så tættere på mødet bede jer danskere om at køre forbi flyvebåden kl. 9.45 og hente svenskerne. Mere om dette senere!! Husk at booke plads på pilen/flyvebåden kl. 9 !! Martin har mere information hvis nødvendigt.
Vi tror umiddelbart at vi bliver 100 til mødet. Derfor er det mest realistisk, at du selv laver en madpakke og tager en sodavand/øl med.

På årsmødet den 28/11 skal der bl.a. vælges ny bestyrelse. Vi fra den nuværende bestyrelse vil derfor bede Jer om at få opstillet dem som I mener skal lede SSLUG i 1999. Alle som er medlem af SSLUG kan opstille.

Hvad laver bestyrelsen egentlig ?

Bestyrelsen skal sikre SSLUGs løbende virksomhed, og at vi holder SSLUG på en god kurs. Bestyrelsen er officielle repræsentanter for SSLUG. I 1998 har bestyrelsen mødtes en dag hver 3. måned - og det har været hyggeligt - og ind i mellem disse møder har vi diskuteret mange emner per email. Vi har generelt været meget enige og det behøver ikke at være et kæmpe arbejde at være med i bestyrelsen, men det er et stort ansvar overfor SSLUG.

Hvem er bestyrelsen sammensat af idag?

Vi har i 1998 haft følgende sammensætning af bestyrelsen:

Hvorfor skal jeg stille op ?

Fordi du mener at du kan tilføre ideer, holdninger og energi på vores forening, der på alle måder er en succes. I 1998 har vi haft en vækst på mere en 600% - der er ingen tegn på at vi stopper. Det er vigtigt at SSLUG har en god bestyrelse!

Hvordan stiller jeg op ?

Du kan stille op til alle poster, eller kun til nogle af dem - anfør hvad du ønsker at stille op til. Du sender en email til bestyrelsen@sslug.dk.sslug.dk senest den 21/11 kl. 12:00 med dit navn, adresse og email (evt. telefon) (har du et mindre GIF-billede af dig selv, så attach gerne dette). Hvis du har stillere - folk i SSLUG som gerne vil have dig ind i bestyrelsen, så anfør gerne dem.

Vi laver en hjemmeside, http://www.sslug.dk/aarsmoede1998.html, hvor du løbende kan følge, hvem der stiller op. På årsmødet vil du eller dine stillere få mulighed for at præsentere dig.


Følgende stiller op til bestyrelsen

Rækkefølge er hvordan man har meldt sig

Billed Peter Toft (pto@sslug.dk.sslug.dk)
Mosebakken 23
2670 Greve
Tlf: 40564003
Stiller op til bestyrelsen - incl. bestyrelsesformand.
Billed Kalle Andersson (kalle.andersson@mbox303.swipnet.se.sslug.dk)
Spenatgatan 7e
271 54 YSTAD
Sverige
Tel: +46-411-17305
Stiller op til bestyrelsen - incl. næstformand.
Billed Keld J. Simonsen (keld@dkuug.dk.sslug.dk)
Sankt Jørgens Allé 8, 1. th
1615 København V
Danmark
Tel: 3122-6543
Stiller op til bestyrelsen
Billed Ole Vilmann ole@vilmann.dk.sslug.dk)
Juliusvej 8
2820 Gentofte
Danmark
Tlf: 3965 5634
Stiller op til bestyrelsen
Billed Lars Madsen (m@dsen.net.sslug.dk)
Amagerfælledvej 117, 4.tv
2300 København S
Danmark
Stiller op til bestyrelsen
Billed Martin Wahlen (mva@sslug.dk.sslug.dk)
Ringv. 1
236 35 Höllviken
Sverige
Tlf: +46-40-454136
Stiller op til bestyrelsen Stillere: Kenneth Geisshirt
Billed Frank Damgaard (frda@post3.tele.dk.sslug.dk)
Kastebjergvej 26A
DK-2750 Ballerup
Tlf: 44973747
Stiller op som menigt medlem af bestyrelsen
Billed Claus Sørensen (cs@plomus.dk.sslug.dk)
Nøddelunden 110
2765 Smørum
Tlf: 44 66 46 46
Stiller op til bestyrelsen
Stillere: Kenneth Geisshirt
Billed Hanne Louise Munkholm Lund (Hanne Munkholm) (hanne@aub.dk.sslug.dk)
Morbærhaven 16-20,
2620 Albertslund
tlf: 43 46 43 58
Stiller op til menigt medlem af bestyrelsen
Stillere: Peter Toft

Stadgeändringar och tillförande

Under 1998 har vi funnit vissa problem med nuvarande stadgar. Vi skulle därför gärna få synpunkter på följande föreslagna stadgeändringar. De nya stadgarna kan läsas i sin helhet, eller så kan ni titta på de föreslagna ändringarna nedan.

1.4 Ekonomi

SSLUGs egen kapital växlar. Föreningnens medel kommer från av årsmötet fastställd medlemmsavgift samt donationer. Föreningen är ansvarig för sina ekonomiska förpliktelser genom sitt engna kapital, ingen enskild medlem är ersättnings skyldig för föreningens skulder eller åtaganden.

2.4 Medlemmars skyldigheter

Det åligger alla medlemmar att följa föreningens stadgar samt att vara anträffbar genom ett fungerande e-postsystem.

2.5 Avstängning

Om en medlem allvarligt skadar föreningen, dess syfte eller anseende kan denne avstängas av styrelsen. Den avstängningshotade måste få möjlighet att försvara sig inför styrelsen före beslutet. Avstängningen måste diskuteras på nästkommande föreningsmöte. Avstängningen kan då upphävas eller leda till uteslutning av medlemmen. Den uteslutningshotade har yttranderätt och rösträtt på mötet. En avstängd medlem kan ej inneha förtroendeposter i föreningen.

Avstängning kan även förekomma i fall där en medlem inte är anträffbar via elektronisk post, i sådana fall behöver inte fallet tagas upp vid nästkommande föreningsmöte. Om medlems avgift avlagts så skall denna tillgodoräknas medlem om denne åter blir medlem.

4.5 Årsmötet

Det åligger årsmötet att:

Styrelsen består av:

Utöver ovanstående har även följande insyn i styrelsearbetet:

5.3 Suppleant

Suppleant har samma rättigheter som styrelserepresentant tills suppleanten tillträder som ersättare för ordinarie styrelseledamot. Suppleanterna tillträder enligt ordning som fastställs vid första styrelsemötet på verksamhetsåret. Suppleant kan verka som tillfällig eller permanent ersättare vid ordinarie styrelseledamots frånvaro. Om suppleant verkar som tillfällig ersättare för styrelseledamot övertar han de skyldigheter och förpliktelser som tillfaller ordinarie styrelseledamot från den dag suppleanten tillträder tills dess att ordinarie styrelseledamot återinträder. Om suppleant verkar som permanent ersättare övertar han de förpliktelser som tillfaller ordinarie styrelseledamot.

5.8 Styrelseledamots avgång

Om styrelseledamot avgår under verksamhetsåret ersätts han av suppleant och styrelseposterna omfördelas vid nästkommande styrelsemöte.

5.9 Konstituerande av styrelsen

Styrelseledamöter fördelar själv nedanstående poster mellan sig vid första sammanträdet under nytt verksamhets år.

Styrelseledamöterna skall även fastställa ersättningsordning mellan eventuella suppleanter. Samt där efter bestämma sin förättningsordning.

8.2 Gällande lag

Dessa stadgar tolkas efter Svensk eller Dansk lag.

8.3 Tvistemål

Tvistemål rörande föreningen, dess förpliktelse eller antagande drivs i Sø- og Handelsretten i Köpenhamn, eller Tingsrätten i Malmö.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2004-03-07, 21:24 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]Peter Toft [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *